۰۸ مهر ۱۳۹۸, ۱۰:۱۱ تهران
  • پخش نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه از

نشست خبری "سیدعباس موسوی" سخنگوی وزارت خارجه به صورت زنده از خبرگزاری "ایران پرس" پخش شد.

خبرگزاری ایران پرس را برروی ماهواره " Eutelsat 21B " و فرکانس "11520.H.2220 . Fec 3/4 " دنبال کنید.

116

کلیدواژه

کامنت