۲۰ مهر ۱۳۹۸, ۰۸:۳۲ تهران

خبرگزاری ایران پرس را برروی ماهواره " Eutelsat 21B " و فرکانس "11520.H.2220 . Fec 3/4 " دنبال کنید.

کامنت