۲۵ مهر ۱۳۹۸, ۱۰:۴۸ تهران
  • تصاویر: هواپیمای جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی «یاسین»

هواپیمای جت آموزش پیشرفته تمام ایرانی «یاسین» صبح امروز در پایگاه «شهید نوژه» همدان رونمایی و عملیاتی شد.

کلیدواژه

کامنت