۲۱ آبان ۱۳۹۸, ۱۶:۲۲ تهران

"قاسم احمدی لاشکی" عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار "ایران پرس" درباره مزایا و اهمیت پیوستن ایران به موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی گفت: این موسسه می تواند کمک بزرگی در پیشرفت مطالعاتی پژوهشگران در حوزه های غیرسیاسی باشد.

کلیدواژه

کامنت