۰۱ آذر ۱۳۹۸, ۱۶:۰۱ تهران

با گذشت یک هفته ای از پایداری جریان آب در زاینده رود، شهروندان اصفهانی صبح جمعه پاییزی خود را در حاشیه زنده رود سپری کردند.

کامنت