دی ۲۰, ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵ Asia/Tehran
  • ۵ گام کاهش تعهدات برجامی ایران

آخرین گام کاهش تعهدات برجامی ایران برداشته شد و ایران دیگر محدودیتی درباره تحقیق و توسعه سانتریفیوژها، ظرفیت و درصد غنی‌سازی نخواهد داشت.

کلیدواژه

کامنت