بهمن ۲۷, ۱۳۹۸ ۰۹:۳۹ Asia/Tehran

کوثر آموزگار خوش عهدی است / یکی از نسل او ابومهدی است جبهه در جبهه، نور پیشانی است / مادر قاسم سلیمانی است

کلیدواژه

کامنت