فروردین ۰۱, ۱۳۹۹ ۱۳:۱۴ Asia/Tehran

ایران پرس- ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی/ از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی/ به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

کلیدواژه

کامنت