فروردین ۰۴, ۱۳۹۹ ۰۶:۰۰ Asia/Tehran
  • سخن نگاشت: صبر یعنی مقاومت کنیم، محاسبات خود را با فریب دشمن تغییر ندهیم

صبر یعنی مقاومت کنیم، محاسبات خود را با فریب دشمن تغییر ندهیم

 

کلیدواژه

کامنت