۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۹:۱۹ تهران

۷۱ سال پیش در روز نکبت، صهیونیست‌های اشغالگر با کمک انگلیس و سکوت اعراب، صد‌ها هزار فلسطینی را از سرزمین نشان بیرون کردند.

کلیدواژه

کامنت