۲۹ مهر ۱۳۹۸, ۱۷:۲۲ تهران

مردم سوریه نظامیان آمریکایی را در هنگام خروج از شمال سوریه با پرتاب سیب زمینی بدرقه کردند.

کلیدواژه

کامنت