دی ۲۶, ۱۳۹۸ ۱۹:۵۳ Asia/Tehran

آشوبگران دست نشانده در لبنان، براي اغتشاش در اين کشور، به تخريب بانک ها و آتش زدن خودروهاي شخصي اقدام کردند.

کلیدواژه

کامنت