دی ۲۶, ۱۳۹۸ ۱۹:۵۹ Asia/Tehran

پس از به بن بست رسيدن تلاش های سياسی براي تخليه منطقه ادلب از تروريست ها ارتش سوريه برای آغاز عملياتی گسترده در اين منطقه آماده می شود تا به توافقات روند آستانه در بازگرداندن منطقه ادلب به حاکميت دولت سوريه جامعه عمل بپوشاند.

کلیدواژه

کامنت