فروردین ۰۷, ۱۳۹۹ ۲۳:۵۳ Asia/Tehran
  • ادامه تخریب منازل فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی

نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه چندین منزل مسکونی و تاسیسات مختلف فلسطینی ها در کرانه باختری رود اردن را تخریب کردند.

به گزارش پارس تودی، نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق "اریحا"، "طوباس"، "سلفیت" و "الخلیل" اقدام به تخریب منازل و تاسیسات مختلف فلسطینی ها کردند.

رژیم صهیونیستی با تخریب منازل فلسطینی ها و احداث شهرک‌های صهیونیست‌ نشین در زمین های آنها،  درصدد تغییر ساختار جغرافیایی مناطق فلسطینی و چهره‌ای صهیونیستی دادن به این مناطق است تا سلطه‌جویی‌هایش را در مناطق فلسطینی تثبیت کند.

تمامی این شهرک‌ها، بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی هستند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد 23 دسامبر 2016 در قطعنامه ای (قطعنامه 2334) از رژیم صهیونیستی خواست فوراً و بطور کامل تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی خود را  در سرزمین‌های اشغالی فلسطین متوقف کند.

با این حال؛ رژیم صهیونیستی همواره بی توجه به خواست جامعه جهانی به ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین  ادامه می دهد و در این زمینه حمایت آمریکا را با خود دارد.

117

کامنت