بهمن ۲۲, ۱۳۹۸ ۱۹:۰۴ Asia/Tehran
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

تأثیر مخرب قرنطینه گسترده در چین بر اقتصاد این کشور
ترامپ به دنبال کاهش شدید هزینه ها
برنامه بودجه مطرح شده توسط ترامپ به دنبال کاهش هزینه های داخلی است
آخرین نتایج آرا حاکی از صدر نشینی سندر و بوتیجیج در انتخابات درون حزبی دموکرات ها است
جدال شی با ویروس کرونا در بزرگترین بحران چین

 

کلیدواژه

کامنت