فروردین ۰۷, ۱۳۹۹ ۱۷:۳۹ Asia/Tehran
  • مطبوعات جهان در یک نگاه

مطبوعات جهان در یک نگاه

 تصویب طرح دو تریلیون دلاری مقابله با کرونا در سنای آمریکا
 همه گیر شدن کرونا و کمک دو تریلیون دلاری به خانواده ها و صنایع و کسب و کارها
تاخیر در تصویب کمک اقتصادی مبارزه با کرونا در 
امریکا
 بیکر دستور تعطیلی مدارس تا چهارم "می" را داد
 سنای امریکا طرح کمک تاریخی به اقتصاد این کشور را تصویب کرد
 تصویب طرح مقابله با کرونا در سنای امریکا
تاثیر کرونا ویروس بر جهان

 

کلیدواژه

کامنت