Shiri ne wanda yake bada tarihin abubuwan da suka faru a rana irin ta yau a tsawon tarihi

Feb 02, 2016 15:49 UTC