May 31, 2019 10:03 UTC
  • הפגנות

מיליונים איראנים השתתפו ביום הקודס להזדהות עם הפלסטינים במאבקם לשחרר את פלסטין.

בשלטים שנשאו המפגינים נכתב בין היתר: "פלסטין אינה יחידה". 
יום הקודס הוא יום שישי האחרון בכל חודש רמדאן שהוכרז על ידי אייתאללה חומייני (ז"ל) מחולל המהפכה האסלאמית באיראן כיום הזדהות עם העם הפלסטיני. 
היוזמה התקבלה בברכה על ידי כל המוסלמים וביום הזה נערכות הפגנות הזדהות עם הפלסטינים ברחבי העולם האסלאמי.

תגיות

תגובות