ינוא 17, 2020 10:48 UTC
  • מנהיג המהפכה תמך במשמרות המהפכה

מנהיג המהפכה תמך במשמרות המהפכה. המנהיג התייחס למתקפת הטילים של משמרות המהפכה ותיאר אותה כתגובה הולמת לפרשת רצח סולימני אבל הדגיש כי העונש המתאים לאמריקנים הוא יציאתם מהאיזור.

המנהיג אמר כי העוצמה של הכוחות המזויינים תמנע אפשרות למלחמה.

בהתייחס להחלטת המדינות האירופיות תקף אותן ותיאר אותן כסוכנות של ארה"ב. המנהיג הבהיר כי שלוש המדינות האירופיות הראו בהחלטה הזו כי הן היו סוכנות לארה"ב . המנהיג הדגיש שהמדינות "השפלות" האלה שואפות להורדת העם האיראני, והבהיר כי ארה"ב לא יכלה להכניע את העם האיראני גם אתן קטנות מזו שתוכלו להכניע את העם האיראני. המנהיג הזכיר את התפקיד העויין של המדינות בימי המלחמה הכפויה עם עיראק ואמר כי הן אותן המדינות שתמכו בסדאם כאשר מדינת גרמניה סיפקה לסדאם נשק כימי.

המנהיג התייחס למשא ומתן אבל הדגיש כי הדרך היחידה מול איראן היא להיות חזקה והוסיף: אנו לא מסתייגים מהמשא ומתן אבל צריך להיכנס לנהל אותו מעמד כח.
המנהיג הבהיר כי מטרת ארה"ב היא לחלק את עיראק.

תגיות

תגובות