May 09, 2020 10:51 UTC
  • איראן תמשיך במאבק נגד הסנקציות הלא חוקיות

הסנקציות בשתי מדינות שכנות- עיראק ואיראן – ישאו תוצאות שונות כי הסנקציות אינן גורלו של העם האיראני.

דובר הממלשה באיראן פרסם מאמר לרגל יום השנה השנייה לפרישתה של ארה"ב מהסכם הגרעין שנחתם בין איראן ומדינות 5+1 והביע את דעתו על תוצאות הסנקציות האמריקניות על איראן וקבע כי הסנקציות האמריקניות ישאו פרי שונה מזה שנשאו בעיראק. לפי המאמר, ב- 7 במאי שנתיים לפני כן, כתוצאה של לחץ ישראלי וסעודי, ארה"ב בראשות טראמפ נקטה צעד שהיווה חריגה גדולה בתולדות החוק הבינלאומי ופרשה מהסכם הגרעין וקידמה סנקציות נוספות נגד איראן. הסנקציות האמריקניות קודמו במטרה להפריד את העם האיראני מהממשל ולהסית את הציבור נגד הממשלה. לפי דובר הממשלה, האמריקנים סברו שהסנקציות ישאו פרי כמו בעיראק אך גילו כי איראן אינה כמו עיראק של אז והעם האיראני לא יקבל גורל כמו גורלה של עיראק.

מקרה עיראק היראה שאין קץ למדיניות הסנקציות. תמיד יש משהוא שאפשר להחרים אותו כלומר להטיל צלמוות עליו. הסנקציות שמות להן למטרה  לפגוע ב- "משטרים" אבל למעשה הן הורגות ילדים. לפי דובר הממשלה, בשונה מעיראק, הסנקציות אינן גורלה של איראן.

ההתקוממות האיראנית מול הסנקציות מהווה קו מתמשך שמתחיל מאיתנות איראנית דרך האיזור ואירופה וכלה במוקדי הסנקציות בארה"ב עצמה. במילים אחרות, בעזרת החברה האזרחית, ארגונים עסקיים, עמותות אקדמיות ומומחים ושיתופי פעולה באיזור - הן עם משטרים הן עם מוסדות לא ממשלתיים - ניתן להקים מבצר חזק מול הסנקציות ולהביס אותן או להפחית מהכובד הדורסני שלהן.

לפי דובר הממשלה, ארה"ב מקדמת מול איראן, את אותה המדיניות שהיתה מקדמת בתחילת ימי המהכפה כשמוחלל המפכה אייתאללה חומייני (ז"ל) היה בגלות בפריס. גם אז ארה"ב היתה טוענת שהמהפכה האסלאמית קוראת ל"קיצוניות" "ברוטליות" , ול"אנרכיה" והאשימה את איראן שהיא "לא נורמילית". אך כמו שלא הצליחו אז לשווק את הטענות לעולם גם היום לא יצליחו. כנגד ההאשמות אלה, כמו אז, גם היום צריך להדגיש כי העם האיראני דורש לממש את זכותו הבסיסית ביותר לחיות בכבוד.

שנתיים אחרי הסנקציות, איראן, ממשל והעם, עומדים איתנים יותר והפכו יצרנים יותר. בזכות ההתקוממות האיתנה של העם האיראני, הפכה ארה"ב,  למדינה לא רציונלית שרק עם הכוח הפוליטי והכלכלי שלה הכניעה את שאר המדינות. לפי דובר הממשלה, הניסיון של הממשלה בשנתיים האחרונות, יהווה אור לעתיד. הסנקציות אינן גורלו של העם האיראני. איראן תמשיך להיאבק בעיקרון הסנקציות וגם בהשלכותיהן.

 

 

תגיות

תגובות