May 13, 2020 06:00 UTC

נציג רוסיה באו"ם וסילי נבנזיה ביקר בחריפות את הטענה של ארה"ב על חברותה בהסכם הגרעין. הוא הוסיף במסיעת עיתנאים שנערך בועידת וידאו כי "זה מגוכח. הם לא חברים בהסכם ואין שום זכות להם להפעיל את מנגנון פיתרון המחלוקת".

הוא הזהיר את ארה"ב מחזרת הסנקציות של האו"ם נגד איראן ואמר כי "החזרתו הסנקציות היא סוף ההסכם ... אז הביקורים המפתיעים ביותר של סבא"א במדינה כלשהיא ייפסקו. האם זה לטובת ארה"ב?" הוא שאל.

בתשובה לשאלה על הארכת אמברגו הנשק על אריאן והאם רוסיה תטיל וטו על ההטחלה אמר כי "אני לא משיב לשאלה כל עוד לא הגיע זמנו. אך אין הגיון של אמברגו הנשק יוארך". 

 

תגיות

תגובות