May 22, 2020 08:46 UTC
  • יום עיר הקודש מבטא את אחדות העולם האסלמי

משרד ההגנה פרסמה הודעה לקראת יום עיר הקודש העולמי וקבע כי ציון המאורע הזה מעיד על הנענות לקריאת המנהיג אייתאללה סייד עלי חמינאי ומבטא את הסולידריות של האומה אסלמית עם הפלסטינים ואת ההתנגדות לציונות העולמית.

בהודעה נאמר עוד התכסיסים האמריקנים הציונים דינם לכישלון והעם הפלסטיני ישיג את הניצחון.

עוד נאמר כי אחרי ארבעים שנה על הכרזת האימאם המנוח חומייני על יום עיר הקודש, הפך המאורע לסוגיה עולמית שמבקשת להשיג צדק בזירה הבינלאומית.

 

תגיות

תגובות