May 22, 2020 09:48 UTC
  • המנהיג :  האימם חומייני הכריז על יום עיר הקודש, יצר וחיזק את הקשר של המוסלמים לפלסטינה

מנהיג המהפכה האסלאמית אייתאללה סייד עלי חמינאי נשא נאום היום לקראת יום עיר הקודש העולמי וקבע מחולל המהפכה האימם חומייני כאשר הכריז על היום הזה,

יצר וחיזק את הקשר של המוסלמים לפלסטינה והוסיף כי עמי העולם קיבלו את הקריאה של האימם כחובה ראשית לשמור על דגל פלסטינה מתנופף. המנהיג הוסיף כי היסטוריה לא ידעה אסון כמו אסון העם הפלסטיני, והקמת הגידול הסרטני הציוני על אדמת פלסטינה כאשר כוחות היוהרה והציונות עושים כל שביכולתם למחוק את הסוגיה הפלסטינית מהזיכרון וההתעניינות של המוסלמים בסוגיה. המנהיג קבע כי המוסלמים לא יאפשרו לכוחות היוהרה והציונות להשיג את מבוקשה

המנהיג קבע כי  גזילת פלסטינה וגירוש הפלסטינים מבתיהם ואדמותיהם הוא הפשע מכוער שלא היה לו תקדים נגד האנושות,  והפושע והאחראי על האסון של הפלסטינים הם מדינות המערב.

המנהיג קבע כי מדינות המערב בראשות בריטניה הקימו את הישות הציונית  בארץ פלסטינה לפגוע בעם הפלסטיני ועמי האזור ולהשתלט על אוצרותיהם, כאשר סיפקו לישות הציונית כל סיוע כולל הנשק הגרעיני. המנהיג קבע כי מו"מ עם מדינות המערב לא יוביל לפתרון הסוגיה הפלסטינית, כאשר הוביל להסכמי אוסלו.

 

תגיות

תגובות