May 22, 2020 11:03 UTC
  • שיחרור עיר הקודש קרוב יותר מכל פעם     

פריצת המהפכה האסלמית באיראן הביאה לפתיחת דף חדש במאבק למען פלסטינה, שהתחיל עם גירוש הגורמים הציונים והעברת השגרירות הישראלית לצמרת הפלסטינית, הפסקת אספקת הנפט והלאה.

 על בסיס זה, קמה חזית ההתקוממות נגד הישות הציונית וארה"ב. חזית ההתקוממות הולכת ומתחזקת בעוד כוחות היוהרה והעושק מיואשים ומתוסכלים. הצבא הישראלי שהתרברבו שלא ינוצח, קיבל תבוסה משפילה, בדרום לבנון ורצועת עזה. עם זאת, צריך לשמור על כוננות מפני כוחות הרשע לא ישלימו אלא ימשיכו את הניסיונות למנוע מהעם הפלסטיני לקבל את זכויותיו ולשמר את הכיבוש כולל בעיר הקודש שיש לה חשיבות מיוחדת למוסלמים.

מנהיג המהפכה האסלמית אייתאללה סייד עלי חאמיאי הדגיש את ההתקוממות היא האמצעי לשחרר את כל שטחי פלסטינה ההסטורית. המנהיג ציין לשבעה סעיפים שיש לשמור עליהם :

1 שאלת פלסטין היא שאלה של אלוהים ושאלה אנושית גדולה. אסור להגביל אותה לשאלה של לאומיות פלסטינית או ערבית גרידה.

2 המטרה היא שיחרור כל שטחי פלסטינה ההיסטורית מהים עד הנהר. אסור להגביל אותה למדינה זעירה ומושפלת בחלק קטן של ארץ פלסטין.

3 במאבק נגד הישות הציונות אל לנו לסמוך על המערב ומוסדות בינלאומיים, הרי האו"ם לא קיים את חובתו והמוסדות התומכות בזכויות האדם מתו. הם סופרים קורבנות קורונה אך לא רואים ילדים פלסטינים ותימנים. אז על החברה האסלאמית לסמוך על עצמה ועל האלוהים.

4 ארה"ב רוצה להעביר את המאבק לעורף של החברה האסלאמית. דוגמה לכך היא הצתת מלחמות בסוריה, תימן, ועיראק .

5 מדיניות הנירמול של ארה"ב וגרורותיה באיזור עתידה לכישלון. יש אומרים שישראל היא עובדה קיימת באזור וצריך להשלים עמה. אך יש עובדות פוגעות כמו קורונה שצריך ללחום בהן. מבחינה אסלאמית ישראל כמו קורונה.

6 ההמלצה שלנו היא לתמוך בארגוני ההתקוממות בכל שטח פלסטין. אנחנו סיפקנו ונספק מה שנדרש לארגונים הפלסטינים. התוצאה היתה שינוי מאזן הכוחות בעזה. מול אויב טורף אין דרך חוץ מעמידה איתנה.

7 פלסטין שייכת לפלסטינים והם אלה שצריכים לנהל אותה. ההצעה שלנו לפני עדיין תקפה. יש לקיים משאל עם בין כל תושבים מקוריים של פלסטין כולל יהודים נוצרים ומוסלמים. טענת אנטישמיות היא בטלה. כי גם יהודים ישתתפו במשאל העם. מה שצריך להיעלם הוא המשטר הציוני שממילא היה דחוי ואסור ביהדות.

כוחות היוהרה והציונות חושבים, שלא ניתן להביס אותם, אבל תבוסתם, קרובה יותר מתמיד, וודאי שהם צפויים לקבל את המגיע להם ולא יועילו כל הניסיונות לעכב את שחרור פלסטינה ועיר הקודש.     

 

תגיות

תגובות