May 23, 2020 09:37 UTC
  • מוסווי: ארה

דובר משרד החוץ עבאס מוסאוי צייץ בטוויטר בתגובה על פרישת ארה"ב מאמנת "השמים הפתוחים" וקבע כי ארה"ב הקפידה לפרוש מההסכמים הבינלאומיים תוך הנהלת מדיניות חד צדדית.

דובר משרד החוץ הוסיף כי במהלך שלוש השנים וחצי האחרונות חרגה ארה"ב מהתחייבויותיה והתעלמה מהאמנות והחוקים הבינ"ל. הסכם השמים הפתוחים נחתם בשת 1992 על ידי רוסיה, ארה"ב בנוסף ל- 21 מדינות רובן חברות ברית נאטו ונכנס לפועל בשנת 2002 כאשר ההסכם מאפשר טיסות בשמי המדינות החתומות לאסיפת מדע על הפעיליות הצבאיות בתחום כל אחת מהן מתוך רצון למנוע התלקחות מלחמה.

 

תגיות

תגובות