May 23, 2020 09:39 UTC
  • עבדולהיאן: ישראל היא בית כלא לחוגים הציונים

עוזר יושב ראש מועצת השורא האסלאמית חוסיין אמיר עבדולהיאן אמר כי בשנים האחרונות אירעו פשעים נוראיים נבאזור מערב אסיה כמו המלחמה בסוריה ובעיראק בטענה ללחום בטרור, הפלה הממשל בלוב ובתימן בנוסף כולל פגיעות גסות בזכויות האדם בבחריין ועוד.

עבדולהיאן אמר עוד כי הלובי הציוני העולמי מנסה להשכיח משאלת עיר הקודש ופלסטינה באמצעות המלחמות האלה, אבל פלסטינה הייתה ותישאר השאלה המרכזית של העולם האסלאמי ושחרור עיר הקודש ופלסטינה מהכיבוש הציוני היא שאלת זמן.

עבדולהיאן קבע כי ההתקוממות תנפץ את החלומות של החוגים והציונים להקים "מדינת ישראל" מנילוס עד פרת כאשר האיזור הפך לבית כלא לחוגים הציונים בעוד הצעד השני של התקדמות הוא להחריב את בית הכלא הזה ולשחרר את פלסטינה במלואה.

 

תגיות

תגובות