May 23, 2020 09:40 UTC
  • ראיסי: השגת הזכויות של העם הפלסטיני, תנאי להשגת שלום בר קימא

ראש המערכת המשפטית איברהים ראיסי אמר כי השגת הזכויות של העם הפלסטיני הוא התנאי להשגת שלום והוסיף כי איראן מוכנה לפעול משפטית כדי להשיג את הזכויות הפלסטיניות ולתבוע את הגורמים בישות הציונית בפני המוסדות הבינלאומיים, על פשעיהם נגד הפלסטינים.

 ראש המערכת המשפטית ראיסי שלח אגרות לעמיתיו במדינות האסלאמיות ביום עיר הקודש העולמי וציין לתמיכתה של האמריקנים ומדינות המערב לאורך 70 שנה בכיבוש הציוני תוך הדגשה כי זכות ההגדרה העצמית ניתנת לכל העמים, כולל הפלסטינים שמזכותם לחרוץ את גורלם בעצמם.

ראש המערכת המשפטית הדגיש כי יום עיר הקודש העולמי ממחיש את העובדה כי עיר הקודש היא הבירה הנצחית של פלסטינה מהים לנהר.  עוד אמר ראיסי כי  ההתקוממות הפלסטינית היא לגיטימית להשיג את הזכויות של העם הפלסטיני ולהשיג שלום ויציבות ממושכים.

 ראיסי קרא להגברת שיתוף הפעולה המשפטי בין המדינות האסלמיות כדי לתמוך בעם הפלסטיני.

 

תגיות

תגובות