May 24, 2020 09:40 UTC
  • סאלחי: שמו של החלל סולימאני נדבק בשם עיר הקודש וההתקוממות

יושב ראש סוכנות הגרעין עלי אכבר סאלחי אמר כי השם של המפקד החלל קאסם סולימאני נדבק בשם עיר הקודש וההתקוממות.

עוד אמר סאלחי כי בני החורין בעולם בהסכמה כי שאלת עיר הקודש ופלסטינה היא שאלה הומניטרית לכן הם תומכים בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, מאמריקה הלטינית לאפריקה והמזרח הרחוק דרך מדינות המערב העמים מזדהים ותומכים בעם הפלסטיני על אף המגבלות שמציבות מקצת הממשלות.

 

תגיות

תגובות