May 24, 2020 09:58 UTC
  • מיכלית הנפט האיראנית הראשונה הגיעה לוונצואלה

היאומים של ארה"ב לא השפיעו

שגרירות איראן בקרקס הודיעה על הגעת מיכלית הנפט ראשונה מתוך 5 המכליויות שמעבירות דלק ועדיין בדרך לוונצואלה. זאת למרות האיומים לפעולה צבאית ששידרה ארה"ב כדי למנוע את העברת הנפט האיראני לוונצואלה.

השגרירות פרסמה הודעה בה נאמר כי קשרי הידידות והאחווה בין איראן וונצואלה הולכים ומתחזקים יותר מאף פעם בעבר.

 

תגיות

תגובות