May 25, 2020 08:51 UTC
  • מיכלית נפט איראנית שנייה הגיעה לוונצואלה

מיכלית נפט איראנית שנייה הגיעה לוונצואלה. מקורות מסרו כי מכלית הנפט " פאריסת" נכנסה ללא הפרעה, למים הטריטוריאליים של ונצואלה, בעוד שלוש מיכליות נוספות עדיין בדרך לים הקריבי.

עוד נמסר כי ספינות הקרב של ונצואלה מלוות את המיכליות האיראניות עם כניסתן לאזור הכלכלי של המדינה.

 

תגיות

תגובות