May 29, 2020 11:13 UTC
  • מיכלית נפט איראנית רביעית הגיעה לוונצואלה

חיל הים של ונצואלה הודיע על הגעת מיכלית הנפט האיראנית הרביעית "פקסון" למים הטריטוריאליים של המדינה. חיל הים של ונצואלה פרסם תמונות של ספינות קרב שמלוות את מיכלית הנפט האיראנית עם כניסתה למים הטריטוריאליים של ונצואלה, בעוד מיכלית החמישית "קלאביל" עדיין בדרך למדינה.

 

 

 

 

תגיות

תגובות