May 29, 2020 11:20 UTC
  • מוסקווה גינתה החלטת ארה

משרד החוץ של רוסיה גינה את ההחלטה של ושינגטון לבטל את הפיטורים שניתנו לחברות זרות שמשתתפות בתוכנית הגרעין האיראנית.

דוברת משרד החוץ מריה זכרובה מסרה כי רוסיה מגנה את ההחלטה האמריקנית וקוראת לקהילה הבינלאומית להפעיל השפעה על ושינגטון לקיים את התחייבויותיה כולל בהסכם הגרעין עם איראן. דוברת משרד החוץ של רוסיה הוסיפה כי העויינות האמריקנית לאיראן חורגת מהתחייבות ארה"ב כלפי שאר המדינות החתומות על ההסכם ופוגעת במוניטין שלה ביחס לישום ההסכמים ופוגעת גם במועצת הבטחון של האו"ם.

 

תגיות

תגובות