May 31, 2020 06:05 UTC
  • קריאה לקיים דיון בינלאומי להסרת האמברגו מעל איראן

חברי האיגודים האסלאמיים של הסטודנטים ברחבי אירופה שלחו מכתב למזכ"ל האו"ם ומזכיר הפרלמנט האירופי כאשר קראו לקיים פגישה דחופה לדון בהשפעה השלילית של האמברגו האמריקני נגד איראן בעיקר בתחום מוצרי המזון והתרופות.

במכתב נאמר כי בהתאם לסעיף 2 מתצהיר זכויות האדם הבינלאומי יש צורך דחוף בצל התנאים הקיימים בגלל התפשטות הקורונה בעולם לדון באמברגו האמריקני החד צדדי ולא חוקי שפוגע בעם האיראני ומונע ממנו להשיג את מוצרי המזון והתרופות החיוניים בזמן מזכות איראן בהתאם להחלטת מועצת הביטחון 2231 והחלטת בג"ץ הבינלאומי לקבל תרופות מוצרי מזון ועוד.

המכתב נשלח על-ידי האיגודים האסלמיים של הסטודנטים באירופה שציינו כי זה 50 שנה הם נאבקים נגד האפליה ומגינים על זכויות האדם.

 

תגיות

תגובות