ינוא 20, 2021 09:56 UTC
  • ד'ולנורי : המצלמות יפורקו אם הסנקציות לא יוסרו

יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורא מוג'תבה ד'ולנורי אמר כי אם לא יוסרו הסנקציות המוטלות על איראן,

 יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורא מוג'תבה ד'ולנורי אמר כי אם לא יוסרו הסנקציות המוטלות על איראן, ייסגרו המצלמות והוסיף שיש להסיר את הסנקציות עלמגזר הנפט והפעילות הבנקאית של איראן, לבל יינקטו צעדים למנוע מפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לבקר באתרים האיראנים, על פי הפרוטוקול המוסף, והקשרים עם הסבא"א יוגבלו באמנה לאי הפצת נשק גרעיני. עוד אמר כי המצלמות יפורקו והפקחים יגורשו.

 

תגיות