ינוא 21, 2021 09:20 UTC
  • איראן הפעילה מערכת אלקטרו אופטית ניידת לצרכי סיור

איראן הפעילה לראשונה מערכת אלקטרו-אופטית ניידת לצרכי המעקב והסיור ומערכת אינפורמציה גיאוגרפית GIS לשליטה ruby ופיקוד במהלך "תמרוני איקתידאר 99 " של חיל היבשה.

איראן הפעילה לראשונה מערכת אלקטרו-אופטית ניידת לצרכי המעקב והסיור ומערכת אינפורמציה גיאוגרפית GIS לשליטה ruby ופיקוד במהלך "תמרוני איקתידאר 99 " של חיל היבשה. המערכת עוצבה ונבנתה במרכז לאספקת הצרכים של חיל היבשה. המערכת מסוגלת לקבל ולהעביר תצלומים מרחוק גם בתנאי חושך למרכזי הפיקוד ובקרה ומסוגלת גם לצלב את הנתונים של המכ"מים ומרכזי הבקרה האופטית. במהלך התמרונים הופעלה גם מערכת האינפורמציה הגיאוגרפית GIS הניידת של שליטה ופיקוד, שמטרתה להקל על ביצועי המבצעים ולהכין את הנתונים הגיאוגרפיים והמפות להשלמת המבצעים. המערכת מאפשרת לקצינים המפקדים להבטיח שליטה בהתנהלות המבצעים בכל האזורים אפילו באזורים הנידחים, אזורי המבצעים, ההדרכה והתמרונים.

 

תגיות