ינוא 21, 2021 09:21 UTC
  • נסתיימו תמרוני

תמרוני "איקתידר 99" של חיל היבשה בצבא האיראני הסתיימו לאחר יומיים. התמרונים התקיימו בחופי מאקרן לעמוד על המוכנות של היחידות השונות להגיב על כל תוקפנות אפשרית.

תמרוני "איקתידר 99" של חיל היבשה בצבא האיראני הסתיימו לאחר יומיים. התמרונים התקיימו בחופי מאקרן לעמוד על המוכנות של היחידות השונות להגיב על כל תוקפנות אפשרית. בתוך כך הושגו היעדים הנקבעים מראש. בתמרונים השתתפו החטיבה המוטסת 55, חטיבת היחידות המיוחדות 65 ,חטיבת ההתערבות המהירה 223 , בנוסף ליחידות הקרביות בחיל-האוויר של הצבא. התמרונים נועדו לעמוד על המוכנות הקרבית של היחידות היבשתיות להתמודד עם איומים ותקיפות אפשריים, תוך מעבר מהר מאזור לאזור, על פי התוכניות הנקבעות מראש ובהתאם לטקטיקות חדשות ותוך שימוש בנשק איראני גרידה.

 

תגיות