מרץ 01, 2021 09:09 UTC
  • רוחאני קרא להגברת ייצוא הסחורות מלבד הנפט בהתמודדות עם האמברגו

הנשיא חסן רוחאני אמר כי הגברת יצוא הסחורות מלבד הנפט היא חשובה מאוד בהתמודדות עם האמברגו האמריקני הלא חוקי והוסיף בישיבה של הוועדה לתאום הכלכלי כי פיתוח והגברת ייצוא הסחורות מלבד הנפט, תורמים להתחזקות המעמד של איראן בשווקים הבינלאומיים.

הנשיא חסן רוחאני אמר כי הגברת יצוא הסחורות מלבד הנפט היא חשובה מאוד בהתמודדות עם האמברגו האמריקני הלא חוקי והוסיף בישיבה של הוועדה לתאום הכלכלי כי פיתוח והגברת ייצוא הסחורות מלבד הנפט, תורמים להתחזקות המעמד של איראן בשווקים הבינלאומיים. עוד אמר כי הגברת היכולות בתחום ייצוא הסחורות מלבד הנפט היא אחד האמצעים החשובים להתמודד עם האמברגו ולהתניע את כלכלת ההתקוממות. הנשיא קרא גם להתחשב באיכות המוצרים האיראנים ולחייב את היצרנים לקיים העסקאות בזמן המוסכם. הנשיא הדגיש כי התנאים הקיימים מחייבים את הממשלה לקבוע את הצעדים הדרושים להגברת ייצוא הסחורות מלבד הנפט.

 

תגיות