מרץ 03, 2021 06:59 UTC
  • רוחאני קרא לארגן פעילות הסחר באזורי הגבול

הנשיא חסן רוחאני קרא לארגן את הסחר באזורי הגבול בהקדם והוסיף במהלך קבלת דוח משר הפנים וראש הרשות למלחמה הברחות, שיש ליצור את הזדמנויות העבודה ולשפר את רמת החיים של האזרחים באזורי הגבול, דרך השקת עבודות יצרניות, במסגרת פרויקט כולל.

הנשיא חסן רוחאני קרא  לארגן את הסחר באזורי הגבול בהקדם והוסיף במהלך קבלת דוח משר הפנים וראש הרשות למלחמה הברחות, שיש ליצור את הזדמנויות העבודה ולשפר את רמת החיים של האזרחים באזורי הגבול, דרך השקת עבודות יצרניות, במסגרת פרויקט כולל. הנשיא הוסיף בישיבה של ועדת התיאום הכלכלית, שיש ליישם את החלטות הממשלה בהקשר הזה ולהקצות את ההכנסות מפעולות הסחר במעברי הגבול, לטובת התושבים במקומת אלה.

הנשיא קרא להגברת המאמצים הממשלתיים בכל הקשור לארגון חילופי הסחר באזורי הגבול ויצירת הזדמנויות עבודה יצרניות.

 

תגיות