May 09, 2021 07:53 UTC
  • רוחאני : מכתב סוכם להסיר כמעט צעדי האמברגו

הנשיא חסן רוחאני אמר כי סוכם להסיר כמעט את כל צעדי אמברגו נגד איראן והוסיף כי השיחות בוינה נמשכות לדון על מקצת הפרטים. במהלך פגישה הם הגורמים במשרד הבריאות אמר הנשיא רוחאני כי אין לאמריקנים והאירופים, אופציה, אלא להסיר את הסנקציות ולחזור להסכם הגרעין, והם כבר הודיעו על כך גלויות.

הנשיא חסן רוחאני אמר כי סוכם להסיר כמעט את כל צעדי אמברגו נגד איראן והוסיף כי השיחות בוינה נמשכות לדון על מקצת הפרטים. במהלך פגישה הם הגורמים במשרד הבריאות אמר הנשיא רוחאני כי אין לאמריקנים והאירופים, אופציה, אלא להסיר את הסנקציות ולחזור להסכם הגרעין, והם כבר הודיעו על כך גלויות. הנשיא אמר כי האוייבים הטילו צעדי אמברגו נרחבים במטרה לגרום לאיראן לסבול מרעב ואנדרלמוסיה, אבל הגורמים באיראן עשו מאמצים רבים מוצלחים להקל על האזרחים, והכשילו את התכסיסים העויינים.

הנשיא אמר כי סוכם להסיר כמעט את כל צעדי אמברגו ומצפים להסרתו לפני תום כהונה הממשלה הנוכחית.

 

תגיות