May 09, 2021 10:16 UTC
  • חברי מועצת השורא מדגישים הצורך לשמור על האינטרסים האיראנים

חבר מועצת השורא האיסלמית אחמד אמיר אבאדי אמר כי חברי הבית הדגישו בישיבה הפתוחה של המועצה שהשיחות בווינה לא צריכות לפגוע באנטרסים הלאומיים של איראן.

אמיר אבאדי הוסיף כי הדיונים נסובו על השיחות המתנהלות בווינה לאור הדוח שהגיש היושב ראש, שהדגיש עמדת איראן להסיר לחלוטין את האמברגו וקרא לחברי המשלחת האיראנית לשמור על ערנות ולהיות ברמת השאיפות של העם האיראני שהחזיק מעמד לאורך שמונה שנים.

הוא אמר עוד כי לפי הידיעות האמברגו נחלק לשני חלקים אחד בדבר הסכם הגרעין והשני בדבר מניעים נוספים אבל העמדה האיראנית גורסת להסיר את האמברגו והמכשולים שנתקלים בהם היצרנים האיראנים.

 

תגיות