May 12, 2021 03:55 UTC
  • מנהיג המפכה על האירועים בעיר הקודש: ישראל מבינה רק שפת הכוח

"על כל העולם לגנות את הפיצוץ בבית ספר באפגניסטן"

מנהיג המהפכה האסלאמית אייתאללה סייד עלי חמנאי התייחס בפגישה וירטואלית עם הסטודנטים לשני אירועי דמים בעולם האסלאמי בימים האחרונים באפגניסטן ובפלסטין. המנהיג הביע צער על הפיצוץ בבית ספר לבנות בקאבול באפגניסטן שבו נפלו 85 תלמידות ואזרחים אפגנים וכינה אותו "אירוע מר ומעורר בכי". הוא שלח קלון לאלה ש"מבצעים ומרחיבים בפשע עד כדי כך".

בהתייחס לאירועים בעיר הקודש ומסגד אל אקצא אמר המנהיג כי "הרשעים של הישות הציונית בולטים מול עיני העולם וזו חובה של כולם לגנות את המהלך הפושע, הברברי והעושק  של ישראל".

המנהיג תמך במאבק הפלסטיני והעלה על נס את העירנות הפלסטינית והדגיש כי ישראל מבינה רק שפת הכוח. "אי אפשר לדבר עם הפושעים אלא בשפת הכוח" הבהיר והמליץ לפלסטינים לחזק את את עצמם ולעמות איתן מול ישראל עד כדי כך שיאלצו אותה לחדול מפשע ולהכיר בצדק.

 

תגיות