May 12, 2021 05:28 UTC
  • הושק התוצר הראשון של ייצור מסיבי של החיסון האיראני

"יגיע עד 5 החודשים הבאים ל20 מיליון מנות"

התוצר הראשון של קו הייצור המסיבי של החיסיון האיראני נגד מגפת הקורונה הושק תחת השם "קובו איראן ברכת" בפאזה אחת של המפעל לייוצר חיסון במחוז כראג' מערב טהרן.

המפעל לייצור החיסון כולל שני קווי ייצור שהקו הראשון כבר הופעל והקו השני בהכנה. התוצר הראשון של החיסון מונה 300 אלף מנות חיסון ויגיע עד 5 החודשים הבאים ל20 מיליון מנות.

החיסון קובו איראן ברכת הורזק בשלב הראשון של ניסוי אנוש ל 56 אנשים ובשלב השני ל  280 אנשים.

 

 

תגיות