May 12, 2021 08:33 UTC
  • זריף : הפתרון היחיד הצודק לבעיה הפלסטינית הוא בעריכת משאל עם

שר החוץ מוחמד ג'ואד זריף אמר כי משאל העם הוא הפתרון היחיד הצודק לבעיה הפלסטינית,

שר החוץ מוחמד ג'ואד זריף אמר כי משאל העם הוא הפתרון היחיד הצודק לבעיה הפלסטינית, והוסיף בציוץ בטוייטר בשפה הערבית כי הפריצה למסגד אלאקצה ורצח המתפללים המוסלמים מלמדים על המנטליות הגזענית הפושעת של הישות הישראלית, שהיתה ועודנה הסיבה להיעדר הביטחון והיציבות באזור.

שר החוץ מוחמד ג'ואד זריף הדגיש כי ניתן להשיג פתרון לבעיה הפלסטינית.

דרך עריכת משאל עם שיאפשר לתושבים המקוריים להכריע את גורלם בעצמם.

 

תגיות