May 13, 2021 05:43 UTC
  • רוחאני גינה את השתיקה הבינלאומית נוכח הפשעים הציונים נגד הפלסטינים

הנשיא חסן רוחאני אמר כי האמברגו הוא מעשה נפסל שפוגע בשכבות החלשות ובחולים שאין ביכולתם לקנות תרופות יקרות.

 הנשיא חסן רוחאני אמר כי האמברגו הוא מעשה נפסל שפוגע בשכבות החלשות ובחולים שאין ביכולתם לקנות תרופות יקרות. הנשיא רוחאני אמר בישיבת הממשלה (רביעי) כי איראן מתמודדת עם מלחמה בשלוש חזיתות אחת מתגלמת באמברגו שיש להסירו והוסיף כי העם האיראני עשה נפלאות במהלך שלושה שנים וחצי האחרונות כאשר החזיק מעמד וגילה מדה רבה של סבלנות ומסירות, זאת, בנוסף לשיחות המתנהלות בוינה, כאשר בכל יום מתגברים על מכשול שנוצר בגלל האמברגו, וניתן להסירו לחלוטין בתנאי השמירה על ההתלכדות הפנימית. הנשיא התייחס גם לפיגוע הטרור שאירע בבית ספר לבנות בבירה האפגנית כאבול, גינה את המעשה המתועב הזה וקבע כי אין כל זיקה בין מעשים כאלה לבין דת האסלאם.

 הנשיא גינה גם את ההתקפות הציוניות נגד העם הפלסטיני והדגיש השרייה (ההלכה) של מושה עליו השלום לא מצדיקה לירות כל כך טילים כדי לרצוח את הפלסטינים. הנשיא קבע כי אין דת  שמצדיקה מעשי הרצח לא של משה, ישו, אברהם, נוח או מוחמד עליהם השלום. הנשיא ציין כי כל הנביאים קראו לקדם את הצדק ולשמור על העקרונות האנושיים הנשיא הביע תדהמה מהימנעות המדינות השכנות לישות הציונית בעיקר מצרים, המדינה גדולה וירדן שלא נוקטות צעד לאלץ את הישות הציונית להפסיק את המעשים מתועבים נגד הפלסטינים. רוחאני חזר על עמדת איראן הנחרצת לתמוך בעם הפלסטיני וקרא לכל המדינות לתמוך בעם הפלסטיני שסובל מעושק וקיפוח ממושכים במטרה לאלץ אותו לוותר על אדמתו ולגרשו מהמולדת שלו.

 

תגיות