May 13, 2021 08:03 UTC
  • הנשיא רוחאני בירך את ראשי המדינות האסלאמיות בחג עיד פיטר המבורך

הנשיא חסן רוחאני שלח מברקי ברכה לראשי המדינות האסלאמיות לקראת חג עיד פיטר המבורך והביע תקווה שבברכת העיד יהיה ניתן להתגבר על מגיפת הקורונה בכל העולם.

הנשיא חסן רוחאני שלח מברקי ברכה לראשי המדינות האסלאמיות לקראת חג עיד פיטר המבורך והביע תקווה שבברכת העיד יהיה ניתן להתגבר על מגיפת הקורונה בכל העולם.

הנשיא חסן רוחאני הביע אימון כי הרצון והכוונות הטובים של ראשי המדינות האסלאמיות יתרמו להגברת הידידות והסולידריות בין המוסלמים בכל העולם, ויביאו להפצת התרבות האיסלמית האנושית.

סגן הנשיא אישחק ג'הנגירי שלח גם הוא מברקי ברכה בחג עיד פיטר המבורך לעמיתיו במדינות האיסלמיות.

 

תגיות