יול 31, 2021 08:40 UTC
  • הנשיא רוחאני: כל ההחלטות של הועדה בנוגע לקורונה היו על בסיס שכל ישר

הנשיא חסן רוחאני הגדיר את ההחלטות של הועדה למאבק בקורונה כהחלטות שהתקבלו על בסיס שכל ישר והוסיף כי ההחלטות התקבלו על בסיס הצורך. הנשיא אמר עוד כי בועדה למאבק בקורונה התקבלו 579 החלטות ב 78 ישיבות.

הנשיא חסן רוחאני הגדיר את ההחלטות של הועדה למאבק בקורונה כהחלטות שהתקבלו על בסיס שכל ישר והוסיף כי ההחלטות התקבלו על בסיס הצורך. הנשיא אמר עוד כי בועדה למאבק בקורונה התקבלו 579 החלטות ב 78 ישיבות.

הנישא רוחאני העלה על נס את הקמת הועדה לקורונה והשווה אותה למועצה העליונה לביטחון לאומי ואמר כי הקמת הועדה היתה מההשיגים הגדולים של הממשלה.

 

 

תגיות