ספט 20, 2021 09:03 UTC
  • הסחר של איראן הם מדינות אק

הדובר בשם רשות המכס באיראן רוחאללה לטיפי אמר כי הסחר בין איראן ב-9 מדינות האירגון לשיתוף פעולה כלכלי אקו הסתכם ב 8 מיליון טון סחורות בסך של חמישה מיליארד דולר במהלך חמשת החודשים הראשונים של השנה הפרסית שמתחילה ב-21 במרס.

הדובר בשם רשות המכס באיראן רוחאללה לטיפי אמר כי הסחר בין איראן ב-9 מדינות האירגון לשיתוף פעולה כלכלי אקו הסתכם ב 8 מיליון טון סחורות בסך של חמישה מיליארד דולר במהלך חמשת החודשים הראשונים של השנה הפרסית שמתחילה ב-21 במרס. הדובר רוחאללה לטיפי אמר כי מאז תחילת השנה הנוכחית ועד חודש אוגוסט תסתכמו חילופי הסחר ב 8 מיליון טונות, בסך של כחמישה מיליון דולר, בחילופי הסחר בין איראן והמדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה כלכלי אזורי (אקו) . עוד אמר כי הסחר בין איראן והארגון לשיתוף פעולה כלכלי אקו רשם צמיחה של 8% מבחינת המשקל 38% מבחינת הערך, במהלך חמשת החודשים הראשונים של השנה הפרסית בהשוואה לאותה תקופה אשתקד, כאשר חלה עלייה על יצוא הסחורות ב 22% מבחינת המשקל ו 50% מבחינת הערך. במקביל חלה ירידה על היבוא ממדינות אלה ב 20 אחוז מבחינת המשקל ו 22% מבחינת הערך.

 

תגיות