אוק 14, 2021 08:35 UTC
  • רב אלוף סלאמי: יכולות ההגנה האווירית ברמתן במדינות המתקדמות

המפקד הכללי של משמרות המהפכה רב אלוף חוסיין סלאמי אמר כי איראן השיגה הצלחות גדולות והתקדמות ניכרת בתחום ההגנה האווירית, בצורה דומה לה במדינות המתקדמות.

המפקד הכללי של משמרות המהפכה רב אלוף חוסיין סלאמי אמר כי איראן השיגה הצלחות גדולות והתקדמות ניכרת בתחום ההגנה האווירית, בצורה דומה לה במדינות המתקדמות. בשולי התמרונים המשותפים, בין משמרות המהפכה והצבא הדגיש רב אלוף סלאמי כי ברשות הכוחות האיראנים, מערכות סיור מפותחות ומתקדמות מאוד, והוסיף כי התמרונים המשתתפים, נועדו לשמור על האחדות ושיתוף הפעולה שהתגלמו בתקופת ההגנה הקדושה. אלוף סלאמי אמר כי תמרוני "המגינים על שמי הווילאיה" מתקיימים מדי שנה בהשתתפות יחידות של משמרות המהפכה והצבא לשמור על כוננות לאור  התסריטים העויינים והביע שביעות רצון ביחס להתקדמות הטכנולוגית בתחום ההגנה האווירית האיראנית.

 

תגיות