אוק 20, 2021 10:37 UTC
  • חילופי הסחר בין איראן ומדינות 'איק

הדובר בשם רשות המכס באיראן רוחאללה לטיפי אמר כי חילופי הסחר עם מדינות הארגון לשיתוף פעולה כלכלי 'איק"ו' הסתכמו ב 15.3 מיליון טון בסך של 7.255: מיליארד דולר במחצית הראשונה של השנה הפיננסית השופטת (21 מרץ עד 20 ספטמבר 2021).

הדובר בשם רשות המכס באיראן רוחאללה לטיפי אמר כי חילופי הסחר עם מדינות הארגון לשיתוף פעולה כלכלי 'איק"ו' הסתכמו ב 15.3 מיליון טון בסך של 7.255: מיליארד דולר במחצית הראשונה של השנה הפיננסית השופטת (21 מרץ עד 20 ספטמבר 2021).

הדואר בשם רשות המכס רוחאללה לטיפי אמר כי חילופי הסחר עם מדינות הארגון ידעו צמיחה כמותית של 67% ועלייה של 60% מבחינת המחירים בהשוואה עם התקופה המקבילה אשתקד. עוד אמר כי היצוא של איראן למדינות אלה עבר את קו 12.878 מיליון טון בסך של  4.555 מלירד דולר בעוד היבוא הסתכם ב- 2.428 מיליון טון בסך של 2.7 מיליארד דולר.

 

תגיות