אוק 25, 2021 10:02 UTC
  • מערכת הקירוב בין האסכולות האיסלמיות: כוחות היוהרה מציתים מחלוקות להצדיק נוכחותם

מזכ"ל המערכת הבינלאומית לקירוב בין האסכולות האיסלמיות חמיד שהריארי אמר כי העדר הריבונות הדתית של העם במדינות האיסלאמיות היא אחת הבעיות שנתקל בהן העולם האיסלאמי.

מזכ"ל המערכת הבינלאומית לקירוב בין האסכולות האיסלמיות חמיד שהריארי אמר כי העדר הריבונות הדתית של העם במדינות האיסלאמיות היא אחת הבעיות שנתקל בהן העולם האיסלאמי.

שהריארי הוסיף כי לאור המלחמות, שפיכות הדמים, העדר הריבונות הדתית  במדינות איסלאמיות והפגיעה בזכויות של אזרחים, התכנסה הוועידה הבינלאומית 35 לאחדות האיסלאמית תחת כותרת "איחוד איסלאמי, שלום והימנעות ממחלוקות וסכסוכים בעולם האיסלאמי" עוד אמר כי הבעיה הראשונה שנתקל בה העולם האיסלאמי מתגלמת בכוחות היוהרה, בהובלת ארה"ב ומדינות המערב שפועלות בהתמדה להצית מחלוקות בין המוסלמים להצדיק את נוכחותם באזור. הבעיה השנייה מתגלמת בבוגדים שמכשירים את הקרקע להמשיך הנוכחות של כוחות היוהרה במדינות האסלאמיות, כאשר האינטרסים שלהם תלויים באינטרסים של אוייבי האיסלאם ופועלים להבטיח דריסת רגל לאוייבים באמצעות נרמול היחסים עם הישות הישראלית.

 

תגיות